Poduzeću C.M.G.C. d.o.o. odobren je za sufinanciranje projekt “Poboljšanje konkurentnosti kroz IKT poduzeća C.M.G.C. d.o.o.” u sklopu otvorenog poziva “POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2”, Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt ukupne vrijednosti 1.326.875,00 HRK provodi se u razdoblju od 18 mjeseci, a sufinancira se intenzitetom od 64%, odnosno 679.360,00 HRK iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Projekt ima za cilj povećati konkurentnost poduzetnika, ubrzati rast poduzeća na regionalnom i međunarodnim tržištima, porast prihoda te povećanje broja zaposlenih.

Poduzeću C.M.G.C. d.o.o. odobren je za sufinanciranje projekt “Uvođenje ISO normi u poduzeću C.M.G.C. d.o.o.” u sklopu otvorenog poziva “UVOĐENJE SUSTAVAU PRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I KVALITETOM (ISO i slične norme).”
Projekt uvođenja ISO normi sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020. Provodi se 12 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi 682.400,00 HRK, od čega je iznos EU potpora 349.388,80 HRK, točnije 64% od ukupno prihvatljivih troškova.

Projekt ima za cilj povećati konkurentnost poduzetnika i ubrzati rast poduzeća na regionalnom i međunarodnim tržištima.

Više informacija o projektima na: ivana.kalac@convergent-usa.com

‍Linkovi:

Strukturni fondovi:
‍http://www.strukturnifondovi.hr
‍OP Konkurentnost i kohezija:
‍http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija

 

 

Improving competitiveness through ICT in C.M.G.C. Ltd. project, as a part of European Regional Development Fund’s open call “ IMPROVING SME COMPETITIVENESS ANDEFFICIENCY THROUGH INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES(ICT) – 2”, has been approved to C.M.G.C. Ltd. for co-financing. Total project value is 1.326.875,00 HRK, its implementation period is 18 months, with the aid intensity of 64%, that is 679.360,00 HRK from the Operational Programme Competitiveness and Cohesion 2014-2020.

The project aims to increase the competitiveness of the entrepreneur, accelerate the company’s growth in regional and international markets, increase revenue and employment.

Implementation of ISO standards in C.M.G.C. Ltd. project, as a part of the open call “INTRODUCTION OF BUSINESS PROCESSES AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (ISO and similar standards)” has been approved to C.M.G.C. Ltd. for co-financing. The project of ISO standards implementation is co-financed by the European Regional Development Fund, OP Competitiveness and Cohesion 2014-2020. The implementation period is 12 months, total project value is 682.400,00 HRK, of which 349.388,80 HRK from EU grants, more precisely 64% from total eligible costs.

The project aims to increase the competitiveness of the entrepreneur and accelerate the company’s growth in regional and international markets.

More information about the projects: ivana.kalac@convergent-usa.com

Links:
European Structural and Investment funds:
‍http://www.strukturnifondovi.hr/en/OP
Competitiveness and Cohesion 2014-2020:
‍http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija